Запитване за абонамет :

Тел.: /+359 2/ 9718021, 9718278,
Моб. тел. 0886 700129
Факс: /+359 2/ 9718151
e-mail:office@itema-pg.com, sеrvice@itema-pg.com

Работно време:

- от Понеделник до Петък : 8.00-19.00ч.
- Събота от 10.00-16.00 ч.

 

 

Кои са предимствата на абонаментната поддръжка ?

Абонатът има на разположение екип от опитни сервизни специалисти, които във всеки един момент в рамките на работното време са готови за техническа консултации и отстраняване на аварии.

Времето за реакция при отстраняване на аварии се регламентира в абонаментния договор.

В случайте в който за отстраняване на аварията се изисква повече време с цел осигуряване на непрекъсната работа на абоната му се предоставят оборотни принтери.

Абонамента включва задължителна ежемесечна профилактика и диагностика - това значително спестява разходите по поддръжка на Вашият принтер и удължава живота му.

Техническото обслужване се извършва на място при абоната.

 

Предложение за абонаментна поддръжка:

Ще бъде изготвено в едноседмичен срок след представяне от възложителя на списък на подлежащи на абонаментно поддържане системи и устройства и на тяхното териториално разположение. Отстраняването на повреди в тези устройства се извършва по отделен договор преди поемането на абонаментната им поддръжка.

 

 

Copyright © 2006-2013 Itema-PG. All rights reserved