Обновени лазерни принтери
А4 формат
А3 формат
Пълноцветни
Всичко в едно
Аксесоари
Нови лазерни принтери
А4 формат
А3 формат
Пълноцветни
Всичко в едно
Аксесоари

       
Памет
     
       
1 MB RAM
за
HP II/III
1 MB RAM
за HP 4/4Plus/4M/5/5M
1 MB
за HP 5L/6L
16 MB за HP 4000, 4050, 4100, 8000, 5000,8500, 8550
39 лв. с ДДС
8 лв. с ДДС
29 лв. с ДДС
49 лв. с ДДС
       
32 MB за HP 4000, 4050, 4100, 8000, 5000,8500, 8550
64 MB за HP 4000, 4050, 4100, 8000, 5000,8500, 8550
   
   

80 лв. с ДДС

130 лв. с ДДС
   
       
Мрежови карти      
       
LAN card JET Direct
HP LaserJet 4/4Plus/4M/5
LAN card JET Direct 600N
HPLaserJet 2200/
4000/4050/4100/4500/8500
LAN card JET DirectHP 5sI
LAN card JET Direct 600N/610N/620n
HP 5000, 5100, 8000, 8100
20 лв. с ДДС 60 -156 лв. с ДДС 20 лв. с ДДС 60-156 лв. с ДДС
       
Листоподаващи касети      
       
500 листа
за
HP LaserJet 4/4Plus/4M
500 .листа
за
HP 4000, 4050, 4100
500 .листа
за HP 5000
Лифт за 2500 листа за HP 5Si, 8000, 8100
20 лв. с ДДС 20 лв. с ДДС 72 лв. с ДДС 240 лв. с ДДС
       
Дуплекс      
       
За HP 4/4Plus/4M
За HP 4000, 4050
За HP 8000, 8100, 8150, 8500, 8550, 5Si
За HP 5/5M
80 лв. с ДДС
96 лв. с ДДС
96 лв. с ДДС
80 лв. с ДДС
    * Цената важи при закупуване на принтер  
За HP 5100, 5000      
     
96 лв. с ДДС      

 

Copyright © 2006 Itema-PG. All rights reserved